------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	Privacy project; (2008)
	Ik benaderde vrienden en onbekenden op social media om voor mij te poseren in lingerie. 
	Ze vertrouwden me en deden wat ik van ze vroeg. Alle foto’s zijn geënsceneerd.
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	
	Privacy project; (2008)
	On social media, I approached friends and strangers and asked them to pose for me in lingerie. 
	All pictures were staged. They trusted me and posed how I wanted them to pose. 
   

   Back