Code 207

Code 207

Project:
Code 207
Outcome:
Exhibition

Code 207 -   Sanne Cobussen & Maria Dabrowski

 

In het Belgisch bevolkingsregister geeft code 207 voor asielzoekers de verplichte plaats van inschrijving weer. De eerder door Dienst Vreemdelingenzaken erkende asielzoekers krijgen na toewijzing van deze code een opvangplaats toegekend. Hier ontvangt men materiële hulp zoals kleding, voedsel, medicijnen en een slaapplek. Voorafgaand aan deze toewijzing worden asielzoekers in een wachtregister van het Federaal Agentschap voor asielzoekers opgenomen. Wanneer er uiteindelijk een opvangplaats voor hen gevonden wordt worden ze in het bevolkingsregister ingeschreven onder code 207.

In 2012 initieerde Maria Dabrowski samen met Sanne Cobussen CODE 207, een project over het asielzoekersbeleid in Brussel. De communicatie tussen instituties en de ‘wachtende’ migrant wordt belicht door middel van fotografie, film, geluidsfragmenten en objecten. 

 

Code 207
Code 207
Code 207
Code 207
Code 207
Next project:

Exhibition views

Next project:
Exhibition views
View project

Next project:
Exhibition views

[email protected]